ОНЛАЙН СЕМИНАР:
“Актуални въпроси по промени в Кодекса на труда през 2023 г.“

(27.11.2023 г. от 9.30 до 13.00 ч.)


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Програма на семинара и такса за участие


Данни за участниците


Брой участници (с цифри):*
Данни на участниците:*
Име на участника
Телефон
E-mail на участника
Длъжност на участника
Наименнование на фирмата:*


Данни за фактура


Фирма:*
Град:*
Адрес:*
ИН:*
ИН по ЗДДС:
МОЛ:*
Е-mail за фактурата:*
Получател, име:*
Телефон за контакт:*

Сериен номер:

(За клиенти на TERES - Серийният номер на TERES се отпечатва в началото на всяка справка, в реда на името на фирмата, за неклиенти на TERES, това поле не се попълва)


Ваши въпроси или казуси във връзка с новите моменти, които бихте желали да бъдат разгледани на семинара: